ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag

DEKLARATIONER

Ud over vedtægterne gælder generelt for parcellerne i grundejerforeningen STENDYSSENs område også tinglyst

Deklaration af 28. maj 1973 (heri specificeres bl.a. medlemspligten)

og

Partiel byplanvedtægt nr.1 for Ørsted-Dåstrup kommune (af 7. august 1969).

Matrikelkort (203kb)

Vedr. andre tinglysninger på de enkelte medlemsparceller, henvises til parcellens blad i tingbogen.