ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag

DEKLARATIONER

Ud over vedtægterne gælder generelt for parcellerne i grundejerforeningen STENDYSSENs område også tinglyst

Deklaration af 28. maj 1973 (heri specificeres bl.a. medlemspligten)

og

Partiel byplanvedtægt nr.1 for Ørsted-Dåstrup kommune (af 7. august 1969).

Matrikelkort (203kb)

Vedr. andre tinglysninger på de enkelte medlemsparceller, henvises til parcellens blad i tingbogen.