ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag

Foreningens område

Nedenfor viste billedet indikerer området med gader og stier der er omfattet som foreningens område.


Parcellerne ved flg. veje i Dåstrup ved Viby Sjælland er tinglyst pligtige medlemmer af grundejerforeningen:

Agerfløjen (husnumrene 3-37 og 4-38),

Bakkefløjen (husnumrene 3-13 og 17 & 19 (vuggestue/børnehave)) og

Åfløjen (husnumrene 3-15 og 4-38);

Derudover hører et mindre grønt areal mellem institutionerne og Bakkefløjen 9 under foreningen.

I alt er der 67 normale medlemmer samt de 2 institutioner.