ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag
Kontingent til grundejerforeningen

Det årlige kontingent dækker kalender året, men vedtages normalt først på den ordinære generalforsamling i april måned.

Hele kontingentet opkræves til indbetaling hurtigst muligt efter beslutning på generalforsamlingen og udsendelse af referatet herfra - normalt før sommerferieperioden og med 2-3 ugers betalingsfrist; ved for sen betaling kan opkræves rykkergebyr.

Indbetaling sker via netbanking udfra de påtrykte oplysninger på kontingentopkrævningen.
 
Takstblad:

Kr.

    
Kontingentet for 2017

600,00

   
Rykkerskrivelse ved for sent betaling

100,00

  Pr. rykkerskrivelse
Manglende meddelelse om adresseændring

500,00

   
Gebyr for opkrævning på papir
25,00