ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag
Kloaksag

Nedenfor finder du korrespondancen mellem Grundejerforingen Stendyssen og Roskilde kommune samt artikler i Dagbladet..

21-06-2018 Artikel i Dagbladet
17-04-2018  Artikel i Dagbladet
07-03-2018  Artikel i Dagbladet
06-03-2018  Møde med Fors (Slides)
17-01-2018  Artikel i Dagbladet
21-12-2017  Artikel i Dagbladet
28-11-2017  Artikel i Dagbladet
25-11-2017  Artikel i Dagbladet
18-11-2008: Mail fra Roskilde kommune /Forsyningen)
03-06-2013: Bestyrelsen rykker Roskilde Kommune (Byr?dssekretariatet), for et svar
12-06-2013: Brev fra Roskilde Kommune (Veje og Gr?nne omr?der)
20-08-2013: Mail til borgmesteren
06-09-2013: Svarskrivelse fra borgmesteren
04-11-2013: Brev fra advokat
13-11-2013: Svarskrivelse til kommunen (Milj?? og Byggesag) udarbejdet af advokat
17-12-2013: Svarskrivelse fra Roskilde Kommune (Teknik og Milj?udvalget)
07-01-2014: Advokatens brev til borgmesteren
10-02-2014: Svarbrev til advokaten fra Roskilde kommune (Milj?? og Byggesag)
04-09-2014: Brev til Roskilde Kommune (Milj?? og Byggesag) fra advokaten.
17-09-2014: Svarbrev til advokaten fra Roskilde Kommune (Teknik og Milj?)
09-07-2015: Brev til Statsforvaltningen.
20-06-2016: Svarbrev fra Statsforvaltningen
09-09-2016 M?de med Roskilde Forsyning (Fors).
23-12-2016 : Svar fra Roskilde Forsyning (Fors)