ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag
Kloaksag

Nedenfor finder du korrespondancen mellem Grundejerforingen Stendyssen og Roskilde kommune samt artikler i Dagbladet..

21-06-2018 Artikel i Dagbladet
17-04-2018  Artikel i Dagbladet
07-03-2018  Artikel i Dagbladet
06-03-2018  Møde med Fors (Slides)
17-01-2018  Artikel i Dagbladet
21-12-2017  Artikel i Dagbladet
28-11-2017  Artikel i Dagbladet
25-11-2017  Artikel i Dagbladet
18-11-2008: Mail fra Roskilde kommune /Forsyningen)
03-06-2013: Bestyrelsen rykker Roskilde Kommune (Byr?dssekretariatet), for et svar
12-06-2013: Brev fra Roskilde Kommune (Veje og Gr?nne omr?der)
20-08-2013: Mail til borgmesteren
06-09-2013: Svarskrivelse fra borgmesteren
04-11-2013: Brev fra advokat
13-11-2013: Svarskrivelse til kommunen (Milj?? og Byggesag) udarbejdet af advokat
17-12-2013: Svarskrivelse fra Roskilde Kommune (Teknik og Milj?udvalget)
07-01-2014: Advokatens brev til borgmesteren
10-02-2014: Svarbrev til advokaten fra Roskilde kommune (Milj?? og Byggesag)
04-09-2014: Brev til Roskilde Kommune (Milj?? og Byggesag) fra advokaten.
17-09-2014: Svarbrev til advokaten fra Roskilde Kommune (Teknik og Milj?)
09-07-2015: Brev til Statsforvaltningen.
20-06-2016: Svarbrev fra Statsforvaltningen
09-09-2016 M?de med Roskilde Forsyning (Fors).
23-12-2016 : Svar fra Roskilde Forsyning (Fors)