ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Velkommen
til
Grundejerforeningen Stendyssens hjemmeside

Her kan du holde dig orienteret om, hvad der rør sig i og omkring Grundejerforeningen Stendyssen i løbet af året.

Du kan naturligvis også finde andre vigtige oplysninger så som deklarationer m.v.

Udover at du kan finde en masse oplysninger på hjemmesiden, vil bestyrelsen også udsende medlemsmeddelelser. Dette sker primært via email og undtagelsesvis på papir. Indkaldelser til generalforsamlingerne vil dog altid blive omdelt på papir
.
Vær med til at gøre hjemmesiden "levende" ved at komme med indlæg til de emner som interesserer dig og som måske vil kunne interessere en bredere kreds af medlemmer. 

Vedr. Skt. Hans
Der bliver ikke noget Skt. Hans arrangement i år.
 

Udsættelse af generalforsamling 2020

For bedst muligt at drage omsorg for alles sikkerhed og med udgangspunkt i den seneste skærpelse fra myndighederne har vi valgt at udsætte årets generalforsamling.

Vi vil afvikle generalforsamlingen, når det igen bliver forsvarligt at mødes i større forsamlinger.

Alle vil blive orienteret i god tid om en ny dato.

Det reviderede regnskab er tilgængelig på her på hjemmesiden.

Alle oplysninger der findes på denne hjemmeside er gengivelser og grundejerforeningen kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler.