ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Foreningen
Geografi
Bestyrelse
Vedtægter
Privatlivspolitik
Deklarationer
Deklaration af 28. maj 1973
Påtegning - Deklaration af 28. maj 1973
Partiel byplanvedtægt nr.1
Matrikelkort
Foreningens område
Medlemsinformation
Kontingent
Kloaksag
Foreningen
 
Grundejerforeningen Stendyssen ligger i Dåstrup, Viby Sjælland syd for Roskilde Centrum.
 
Fra foreningens område er der 10-15 minutters gang i åbne omgivelser, f. eks. gennem et grønt område langs Viby Å til Viby Sj. station (DSB/HT) med regionaltog og til gode indkøbsmuligheder i Viby for især dagligvarer.
 
Lige op til vores område finder du både skole, vuggestue, børnehave og fritidscenter.
 
Foreningen består af 67 parceller fordelt på vejene; Agerfløjen, Åfløjen og en del af Bakkefløjen.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser. Primært indenfor foreningens område men også ting der rør sig i lokalområdet og som har generel betydning for foreningens medlemmer.
 
Foreningens interesser varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, bestyrelsesmedlem, to suppleanter samt 2 revisorer.
 
Bestyrelsen har foruden et sæt vedtægter også en deklaration for udstykningen de kan benytte i forbindelse med deres arbejde. Begge dele findes i menuen til venstre.
 
Der er tinglyst medlemspligt for hver ejendom.

Foreningen blev stiftet i 1977