ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Ejendomsmægler
Indbetalinger til foreningen
Ejendomsmæglere
Om foreningen
Indbetalinger til Grundejerforeningen
 
Kontingent betales ved brug af det omdelte indbetalingskort. Brug også alle indbetalingskortets data i bundlinien ved indbetaling via indbetalingskort via Netbank. Kontante indbetalinger eller checks kan ikke benyttes.
 
Ved anden indbetaling til foreningens bankkonto, bør du være meget omhyggelig med at angive en nøjagtig afsenderangivelse (f. eks. vejnavn+husnummer eller firmanavn) og hvad indbetalingen dækker ("årets kontingent", "kopi af vedtægter til nn", .....), så kassererens arbejde ikke bliver vanskeliggjort af et stort opsporingsarbejde - jobbet er jo ulønnet!
 
Grf. STENDYSSENs bankkonto er:
 
Regnr:  5396
Kontonummer: 0337124
 
Andre indbetalinger kan evt. aftales med kassereren.