ForeningenBetyrelsesmøderGeneralforsamlingArrangementerOmrådetNyttig informationEjendomsmæglerKontakt osLogin

Ejendomsmægler
Indbetalinger til foreningen
Ejendomsmæglere
Om foreningen
Ejendomsmæglere
 
I dette afsnit har vi listet svarene på de spørgsmål, foreningen normalt får stillet fra mæglere i forbindelse med hushandel inden for grundejerforeningen STENDYSSENs område.
 
Bestyrelsen håber, at du ved selvbetjening finder de ønskede oplysninger her på vores hjemmeside. Ønskes yderligere informationer kan foreningen kontaktes f. eks. via e-mail.
 
Såfremt der kræves fremsendt/returneret materiale via sædvanlig post, må påregnes, at dette først vil ske efter indbetaling af et ekspeditionsgebyr til foreningens bankkonto efter nærmere specifikation.
 
Alfabetisk stikordsliste:
 

Antenneforening
Der forefindes ikke antenneforeningen i grundejerforeningens område. Kun individuelle antenner eller signaler leveret via telefonnettet.
Budget:
Findes i hovedmenuen under Generalforsamling/Regnskab.
Deklarationer
Findes i hovedmenuen under Foreningen/Deklarationer
Depositum
Der skal ikke indbetales noget depositum ved medlemsskab af foreningen,
Foreningens vedtægter
Findes i hovedmenuen under Foreningen/Vedtægter
Ejerlav
Der er ikke noger ejerlav i foreningens område. Veje og stier er kommunale.
Generalforsamling
Afholdes ordinært i april måned, jvf.vedtægterne
Indskud
Der skal ikke indbetales noget indskud ved medlemsskab af foreningen
Kontingent
Kontingentet fastsaættes på den årlige generalforsamling. Det aktuelle kontingent finder du i hovedmenuen under Generalforsamling/referater
Medlemsskab
Der er medlemspligt for parcellerne på Agerfløjen, Åfløjen samt Bakkefløjen 3 - 13, Jvf. deklaration af 21. maj 1973. Se hovedmenu Foreningen/Deklarationer
Referat af generalforsamling
Referat fra fra de sidste 5 års generalforsamlinger finder du under hovedmenuen Generalforsamling/Referater.
Regnskab
Regnskab fra fra de sidste 5 år finder du under hovedmenuen Generalforsamling/Regnskaber. Herunder kan du også se indeværende års budget.
Restancer
Oplysning om evt. kontingentrestance fås via e-mail til foreningens kasserer
Vedtægter
Findes i hovedmenuen under Foreningen/Vedtægter
Veje og stier
Veje og stier i foreningens område er kommunale veje, intet privat vejlav